Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Tillsammans löser vi skolans omöjliga ekvationer

Den svenska skolan är full av omöjliga ekvationer. Som att hela 17 984 svenska niondeklassare saknade gymnasiebehörighet under förra årets skolavslutning. Eller att det finns skolor i Sverige där så många som 7 av 10 elever inte klarar grundskolan. Hur går det ihop? På Läxhjälpen arbetar vi tillsammans med skolor för att lösa omöjliga ekvationer.

Blå bakgrund med en ekvation i vit text på. I ekvationen står det "7 / 10 är lika med 17 984 elever." Längst ner i bild syns Läxhjälpens logotyp.

På 129 högstadieskolor i Sverige var gymnasiebehörigheten lägre än 70 procent i slutet av förra läsåret. I hela landet saknade totalt 17 984 individer möjlighet att gå vidare till gymnasiet.

Av totalt 4800 högstadieskolor i Sverige samarbetar Läxhjälpen i dagsläget med 108 skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.

Hos Läxhjälpen får 2000 elever ta del av ett kostnadsfritt, strukturerat och resultatfokuserat stöd – öronmärkt för de elever som ligger i riskzonen att inte klara grundskolan.

Så arbetar Stiftelsen Läxhjälpen

  • Vi samarbetar med skolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.
  • Vi finns till för elever som har F eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne. Eleverna riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet.
  • Våra läxhjälpare är anställda högskolestudenter som ofta kan relatera till elevernas utmaningar. De blir positiva förebilder inom högre utbildning.
  • De sätter inga betyg, utan arbetar med att stötta eleverna, skapa bättre förutsättningar för eget lärande och stärka deras självförtroende och motivation.
  • Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt. Samma elever och läxhjälpare möts två gånger i veckan under minst en termin.
  • Vi tror på bred samverkan för att hjälpa fler ungdomar att klara grundskolan.

80 procent av eleverna i Läxhjälpsprogrammet menar att deras lust att studera vidare ökade efter att de fick hjälp.

Av eleverna i Läxhjälpsprogrammet har 79 procent uppnått godkända skolresultat efter att ha tagit del av Läxhjälpens stöd. Eleverna går på totalt 108 olika samarbetsskolor och saknade behörighet när de började i Läxhjälpsprogrammet, men det riktade, extrainsatta stödet har lett till att de har kunnat börja gymnasiet.

Hjälp oss att lösa ekvationerna