Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja gymnasiebehörigheten och bidra till att fler unga kan forma sin egen framtid. Vi erbjuder gratis läxhjälp för elever, höjer skolresultaten och stärker Sveriges framtida arbetskraft. Våra samarbetspartners bidrar också med allt från tid, engagemang och gåvor till studiebesök, föreläsningar och inspiration.

STÖD ARBETET GENOM ATT BLI SAMARBETSPARTNER

 


Huvudpartners


Organisationspartners


Stödpartners


Stiftelser och filantroper


Skolor och kommuner


Projektpartners


Pro bono-partners

https://www.onlinepartner.se/
https://www.onlinepartner.se/

 


Förmånstagare till:

 


Bli samarbetspartner