Bli samarbetspartner

Tillsammans investerar vi i framtiden

Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. Som samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen ges man möjlighet att verka på lokal nivå – i en specifik skola, område eller ort – eller möjlighet att stötta Läxhjälpens arbete nationellt och på flera orter. Tillsammans erbjuder vi gratis läxhjälp för elever, höjer skolresultaten och stärker Sveriges framtida arbetskraft. Utöver detta adderas ett antal mervärden till Läxhjälpens samarbetspartners. Dessa mervärden kan innefatta aktiviteter kring medarbetarengagemang, kommunikation eller nätverkande.

LÄS MER OM VÅRT ARBETE

 

Olika typer av partnerskap

Lokala partnerskap innebär att ett antal läxhjälpsplatser finansieras på en specifik skola, område eller ort. Som samarbetspartner får man regelbunden återkoppling om utvecklingen för eleverna i den specifika skolan/skolorna och det skapas ett lokalt engagemang och tydliga mervärden i det lokala området.

Nationella partnerskap innebär att man stöttar Läxhjälpens expansion där behovet är som allra störst, alternativt en finansiering av läxhjälpsplatser på specifika skolor på ett flertal orter. Vid nationella partnerskap ges möjlighet att utforma aktiviteter utifrån samarbetspartnerns specifika önskemål och behov.

Det finns även möjlighet att stötta Läxhjälpens arbete med pro-bono-tjänster.

LÄS MER OM VILKA VI SAMARBETAR MED

 

Bli samarbetspartner

Varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur just du kan samverka med Läxhjälpen, eller fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig med ytterligare information om Läxhjälpens partnerskap.