Bli samarbetspartner till Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. 

Läxhjälpens samarbetspartners finansierar det riktade och resultatfokuserade läxhjälpsprogrammet för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. 

Utöver detta adderas ett antal mervärden till Läxhjälpens samarbetspartners. Dessa mervärden kan innefatta aktiviteter kring medarbetarengagemang, kommunikation eller nätverkande.

Varmt välkommen att kontakta oss HÄR för att höra mer om hur just du kan samverka med Läxhjälpen, eller fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig med ytterligare information om Läxhjälpens partnerskap.