Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Läxhjälpen har tydlig effekt på skolresultaten

Idag publicerade Skolverket statistik från grundskolan avseende andelen elever som nådde gymnasiebehörighet läsåret 2019/2020. Andelen elever som nådde gymnasiebehörighet nationellt ökade med 1,3 procentenheter sedan förra året och den nationella gymnasiebehörigheten låg därmed på 85,6 %*.

Två personer pluggar vid ett bord inomhus

Detta innebär att drygt 16 500 niondeklassare gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. År 2015 var den siffran 14 000. Trots en ökad gymnasiebehörighet i Sverige under föregående läsår så går fler elever ut årskurs 9 idag utan att ha klarat grundskolan jämfört med för fem år sedan.

Andelen niondeklassare som legat i riskzonen att inte klara grundskolan och som genom Läxhjälpen nådde gymnasiebehörighet uppgick läsåret 2019/2020 till 67 %. I snitt ökade elever som följde Läxhjälpsprogrammet sitt meritvärde med 40 poäng och i fler än 20 av våra samarbetsskolor presterar elever som följde Läxhjälpsprogrammet bättre än övriga elever på samma skolor. Vår effekt på elever som riskerar att inte klara grundskolan är därmed signifikanta.

”Det är oerhört glädjande att vi kan se en svag positiv utveckling i de nationella skolresultaten. Samtidigt stod drygt 16 500 niondeklassare på skolavslutningen utan behörighet till gymnasiet förra läsåret. Det är fler elever än vad som skulle få plats i Globen. Den ojämlika skolan är ett faktum och vi måste som samhälle rikta alla resurser vi kan till att skapa förändring för alla unga i Sverige, oavsett var man växer upp eller vilka förutsättningar ens föräldrar har”

Henrik Szabo, generalsekreterare

Vårt Läxhjälpsprogram finns på rekordmånga 50 skolor till läsåret 2020/2021. I september lanserades även det digitala Läxhjälpsprogrammet, med målet att stötta elever i glesbygdsområden.