Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Nyhetsarkiv /

Henrik Szabo slutar som generalsekreterare efter tio år på Läxhjälpen

Efter tio år på Stiftelsen Läxhjälpen lämnar Henrik Szabo över till ett nytt ledarskap i höst. I ett öppet brev tackar han alla som har bidragit till Läxhjälpens arbete under åren. Under tiden har han sett hur verksamheten har skapat förändring för tusentals unga. Nu ser han fram emot att fortsätta följa Läxhjälpens framgångar under nytt ledarskap.

En bild uppdelad av två fotografier bredvid varandra: Till vänster ett foto på anonyma elever som går över en skolgård, till höger en porträttbild av en man i grå kostym

Henrik Szabo: Ett nytt kapitel för mig och för historien om Läxhjälpen

Jag har haft privilegiet att arbeta med Stiftelsen Läxhjälpen i tio år. Läxhjälpen har sedan grundandet varit livsförändrande för många, många unga, men har också haft effekt på hela vårt samhälle. Det arbetet kommer att fortsätta när jag i höst lämnar rollen som generalsekreterare och ett nytt ledarskap och kapitel tar vid.

Under de här åren har jag mött elever med en otrolig vilja och kraft som genom Läxhjälpen har fått en plats att vara på för att jobba med skolarbetet eller en efterlängtad förebild. Jag har sett hur gnistor har tänts och hört hur livsöden har förändrats. De tusentals läxhjälpare som har jobbat och jobbar på Läxhjälpen skapar förändring i stort och smått. Det är ni, tillsammans med eleverna, som är våra verkliga hjältar.

”De tusentals läxhjälpare som har jobbat och jobbar på Läxhjälpen skapar förändring i stort och smått. Det är ni, tillsammans med eleverna, som är våra verkliga hjältar.”

Henrik Szabo, generalsekreterare

Tillsammans med otroligt duktiga och engagerade medarbetare på kansliet kommer ni fortsätta att driva Läxhjälpens arbete framåt. Även om jag fortfarande har tid kvar tillsammans med er, så vill jag redan nu rikta ett stort tack till alla er som jag har arbetat med genom åren. Jag vill också rikta ett tack till alla er som på olika sätt är en del av Läxhjälpen. Lärare, rektorer, näringslivspartners, politiker, tjänstemän – och alla ni som stöttar arbetet från sidan som ivriga påhejare.

”Alla krafter behövs för att skapa den förändring som Läxhjälpen har arbetat och fortsätter att arbeta för.”

Henrik Szabo

Alla krafter behövs för att skapa den förändring som Läxhjälpen har arbetat och fortsätter att arbeta för – att alla elever ska klara grundskolan, med självförtroende inför framtiden. Jag ser fram emot att följa organisationens fortsatta framgångar under nytt ledarskap och att se Läxhjälpen fortsätta växa och skapa förändring i framtiden.

Hälsningar,

Henrik Szabo