Resultatmätning elevenkät

Elevenkät

 

Klicka på knappen för att komma till elevenkäten. Enkäten fylls i av alla elever som går på Läxhjälpen på elevens första pass.