Läxhjälpen
Intranät login knapp Intranät login knapp

Elevenkät

Här hittar du Läxhjälpens elevenkät som görs i samband med läsårets början och slut.

Tom bild

Frågorna i enkäten handlar om Läxhjälpen. Vi ställer frågorna för att bli bättre på det vi gör och tittar aldrig på enskilda svar. Börja svara på frågorna genom att klicka på knappen.

Kontakt

För frågor om elevenkäten, vänligen kontakta oss på info@laxhjalpen.se.

Du kan även ta direktkontakt med Läxhjälpens kvalitets- och utvecklingschef eller ansvarig regionchef.

Elevenkät

Här hittar du Läxhjälpens elevenkät som görs i samband med läsårets början och slut.

Frågorna i enkäten handlar om Läxhjälpen. Vi ställer frågorna för att bli bättre på det vi gör och tittar aldrig på enskilda svar. Börja svara på frågorna genom att klicka på knappen.

Kontakt

För frågor om elevenkäten, vänligen kontakta oss på info@laxhjalpen.se.

Du kan även ta direktkontakt med Läxhjälpens kvalitets- och utvecklingschef eller ansvarig regionchef.