Läxhjälpare

Läxhjälpens arbete är beundransvärt. Att det är högskolestuderande som läser läxor med ungdomarna gör det hela ännu bättre. Goda förebilder är viktigt för motivationen och glädjen är säkert ömsesidig.” Christian Mariager, Fastighetschef på Ikano Bostad

Våra läxhjälpare är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat, med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Förmågan att skapa ett personligt möte med eleven är minst lika viktigt som ämneskunskaperna. Som ung vuxen blir läxhjälparen en positiv och viktig förebild, ett stöd och en representant för sin egen utbildning. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet. Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande. Målet för eleverna är höjda betyg så att de kommer in på gymnasiet och får möjlighet att nå sin fulla potential.

Läxhjälparna erhåller timlön på 120 kr i timmen inklusive semesterersättning och arbetar minst en termin, vilket gör att vi kan ställa höga krav på kontinuitet, kvalitet och resultat.

Ansök här!