Bli samarbetsskola

Att vara samarbetsskola ökar chansen för höjd gymnasiebehörighet

Stiftelsen Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. Lärarna på skolan väljer ut elever som behöver stöd för att uppnå godkända betyg och som även bedöms kunna tillgodogöra sig hjälpen. Vi jobbar långsiktigt och skriver samarbetsavtal med alla skolor.

All läxläsning sker efter skoltid i skolans lokaler. Redan från början fokuserar vi på att eleverna ska känna sig utvalda och motiverade. Vi informerar dem om vad som förväntas av dem och berättar även för vårdnadshavare att eleverna har fått den här chansen. Att vara samarbetsskola till oss på Stiftelsen Läxhjälpen är givande för hela skolan, eftersom motivationen ökar i läxhjälpsgruppen och leder till ökad motivation i klassrummet och hos övriga klasskamrater.

LÄS MER OM VILKA SKOLOR VI SAMARBETAR MED

 

Bli samarbetsskola

Arbetar du på en skola i Läxhjälpens målgrupp, eller vill du av andra anledningar tipsa om en skola som Läxhjälpen bör samarbeta med, gör det då gärna i formuläret nedan. Vi hör av oss så snart vi kan för att diskutera ett möjligt framtida samarbete.