Rikshem sponsrar Läxhjälpens verksamhet nationellt

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, med fastigheter från Luleå i norr till Malmö i söder.

Samarbetet med Läxhjälpen är en viktig del av Rikshems arbete där vi som företag vill bidra till att göra skillnad på de orter och i de områden där vi är verksamma. Förbättrade skolresultat ger bättre förutsättningar för ungdomar att skapa sin egen framtid och bidrar till att minska de sociala klyftorna och därför är samarbetet med Läxhjälpen en viktig hörnsten i vårt samhällsengagemang.

Ebba Lindencrona, Hållbarhetschef på Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och äger cirka 29 000 lägenheter och fastigheter över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Fastighetsbolaget tar ett stort socialt ansvar i sina bostadsområden och vill med fokus på hållbarhet bidra till en god samhällsutveckling. Sedan 2015 har Stiftelsen Läxhjälpen haft ett samarbete med Rikshem – något som resulterat i gratis läxhjälp i bland annat Västerås, Norrköping, Uppsala och Umeå och att cirka 700 ungdomar har fått extra mentorskap och stöd i skolarbetet.

Att gå ut grundskolan med behörighet att kunna fortsätta på gymnasiet är en viktig faktor för att senare i livet ha möjlighet att skapa sig det liv man önskar. Tillsammans med Rikshem har vi nu möjlighet att starta fler elevgrupper så att fler ungdomar kan nå sina drömmar.

Åsa Blomberg, insamlings- och partnerskapschef på Läxhjälpen