GDPR – Vår integritetspolicy

GDPR – dataskyddsförordningen

 

Integritetspolicy – Stiftelsen Läxhjälpen

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Stiftelsen Läxhjälpen samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Hur får ni min information?

Stiftelsen Läxhjälpen kommer samla in personuppgifter som vi i första hand får in direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är e-postadress, namn, personnummer, kontonummer, telefonnummer eller fysisk adress. Stiftelsen Läxhjälpen kan med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från offentliga register så som SPAR om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Vi registrerar dina personuppgifter om du;

Skriver upp dig på prenumerationslistan för våra nyhetsbrev

Donerar pengar via våra olika tillvägagångssätt

Är anställd/praktikant på Stiftelsen Läxhjälpen

Lämnat in belastningsregister till oss

Kontaktar oss via epost, telefon eller social media

Blir medlem i Läxhjälpens Vänner

Är elev och är med i en Läxhjälpsgrupp

Är samarbetspartner med oss och har skrivit avtal

Du står på ”närmast anhörig”-lista

Hur kommer ni använda min information?

Stiftelsen Läxhjälpen behandlar i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidspunkten.

För att skicka ut nyhetsbrev

Vid utskick av månadsbrev till anställda

Möjliggöra god service, som att fullfölja dina förfrågningar

Lagring av uppgifter vid gåvoinsamling, betygsinsamling och medlemskap för att skapa statistik och analyser

För att kunna administrera givarprofiler

För att kunna göra analys av användning av hemsida och sociala medier

Kunna kontakta dig via telefon eller epost angående löner, avtal, betygsinsamling

För att kunna skicka ut viktiga meddelanden om uppdaterad policy

När du har skickat epost eller ringt till någon av våra anställda sparas dina uppgifter för fortsatt kontakt

Utbetalning av utlägg

Spara jobbansökningar för eventuella framtida nya lediga jobb

Dela med oss av dina betyg till andra skolor i fall de frågar efter det och i fall du är en elev hos oss

Hur länge kommer ni ha min information?

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Som anställd, samarbetspartner eller övrig kontakt på Läxhjälpen kommer behandlingen ske enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Med vilka delar ni min information med?

Det är bara kansliet och coacher på Stiftelsen Läxhjälpen som har åtkomst till dina personuppgifter, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 07 november 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Isabella Tiderman, administratör/koordinator
Stiftelsen Läxhjälpen
Bondegatan 69
116 34 Stockholm
E-mail: isabella@laxhjalpen.se