90-konto (Svensk insamlingskontroll)

Stiftelsen Läxhjälpen har även ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Minst 75 % av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto. Som synes ovan och i årsredovisningen går i dagsläget 85 % av Läxhjälpens intäkter till ändamålet.

Vårt 90-kontonummer är 90 05 55-4 är du kan sätta in valfri gåva. Hör av dig till julia@laxhjalpen.se om ni vill ha ett gåvobevis för er fina gåva!