Vi som jobbar på Läxhjälpen

Kansli 

 

Henrik Szabo
Generalsekreterare

Var du växer upp och dina sociala förhållanden avgör i allt större grad hur dina förutsättningar till en värdig skolgång ser ut, det kan jag inte acceptera. Läxhjälpens målmedvetna arbete når tydliga resultat och ger ringar på vattnet långt utanför skolan. Den effekt vi skapar tillsammans med läxhjälpare, kanslipersonal och samarbetspartners driver mig varje dag i arbetet med Läxhjälpen.    

076-789 55 74

Matilda Svensson
Operativ chef

Jag jobbar på Läxhjälpen för att alla elever i Sverige har rätt till en jämlik skola. Genom vårt gedigna samarbete med näringsliv, offentlig sektor, högskolestudenter och högstadieskolor jobbar vi mot just det målet, genom läxhjälpsprogrammet klarar fler elever skolan varje år. 

076-160 19 07

Alexander Rosenberg
Partnerskaps- och insamlingschef

Jag arbetar på Läxhjälpen för att jag vill hjälpa ungdomar att få bättre förutsättningar inför framtiden och det känns fantastiskt att få göra detta på en organisation som levererar konkreta, positiva resultat. Dessutom får jag möjligheten att arbeta nära våra fantastiska samarbetspartners och det är en stor förmån i arbetet.

076-021 75 33 

Elisavet Johansson Tziampazis
Regionchef Sydväst

Elisavet har arbetat på Läxhjälpen sedan april 2018. Hon har examen i Mänskliga Rättigheter och har arbetat med rättighetsfrågor och samverkan mellan civilsamhälle, kommuner och näringsliv inom en rad olika organisationer och roller. 

079-333 93 12

Ebba Myrsten
Regionchef Norr

Att varje dag får arbeta med drivna kollegor på en organisation som levererar konkreta resultat gör att jag går till jobbet med ett leende på läpparna. Tillsammans med samarbetspartners runt om i Sverige gör vi skillnad, på riktigt!   

072-301 69 70

Erica Hagström
Regionchef Öst

Det som driver mig i mitt arbete på Stiftelsen Läxhjälpen är att vi genom att kombinera resurser och engagemang från b.la. näringsliv, högskolestuderande och civilsamhälle ger över 1000 åttor och nior bättre och mer jämlika förutsättningar att klara grundskolan idag. 

076-170 45 88

Julia Norén
Verksamhetsutvecklare & Administratör

Varje vecka hjälper våra läxhjälpare elever över hela Sverige för att de ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet och tro på sin egen förmåga. Jag är stolt över att vara en del av Läxhjälpen och vårt arbete som gör att vi kan nå ut till de elever som behöver det som allra mest.

070-283 66 14


Styrelse

 

Harald Ullman
Styrelseordförande

Harald Ullman, initiativtagare till Läxhjälpen, har en gedigen bakgrund inom reklam- webb och PR-branschen. 

Anders Milton
Styrelseledamot

Läkaren Anders Milton har lång erfarenhet av styrelsearbete och offentliga uppdrag. Tidigare har han bland annat varit ordförande i Saco (1993-2001) och i Svenska Röda Korset (2002-2005), samt VD för Sveriges läkarförbund.

Tore Robertsson
Styrelseledamot

Tore Robertsson är tidigare fullmäktigeledamot i Malmö stad, tidigare ledamot av  bostadsbolaget MKB:s styrelse. 1993 startade Tore Skyddsprodukter Sverige AB.

Eva von Wernstedt
Styrelseledamot

Eva von Wernstedt har varit engagerad i Läxhjälpen sedan idéstadiet och har genom åren följt den utveckling som Läxhjälpen har genomgått och den fortsatta expansionen. Hon är författare, grundare av den feministiska tidskriften Bang och för nuvarande Managing Director på Swedish Jobtech.

Anna Heide
Styrelseledamot

Anna Heide har lång erfarenhet av samhällsutvecklingsfrågor från kommunala och privata bostadsbolag och Sveriges Allmännytta. Hon är även ledamot i ett flertal styrelser med samhällsnyttiga uppdrag, exempelvis fotbollsklubben FC-Rosengård, Östra Grevie Folkhögskola och Stiftelsen Momentum.

Elisabet Nihlfors
Styrelseledamot

Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning ledarskap vid Uppsala Universitet, samt hedersdoktor vid Malmö Universitet. Hon har en gedigen bakgrund inom utbildningsväsendet och leder forsknings- och utvecklingsinsatser på uppdrag av regeringen.

Lars Stjernkvist
Styrelseledamot

Lars Stjernkvist var tidigare partisekreterare och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Numera är han frilansjournalist.