Vårt arbete

”Var du som ung växer upp och vad dina föräldrar har för utbildningsbakgrund avgör i allt högre grad hur det går för dig i skolan. Detta kan vi inte acceptera. Läxhjälpen gör verklig skillnad och redovisar tydliga resultat för ökad likvärdighet och höjd gymnasiebehörighet bland landets skolor.”

–  Henrik Szabo, generalsekreterare Läxhjälpen

 

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Avlönade universitets- och högskolestudenter har ett givande extrajobb som läxhjälpare, blir en positiv förebild och mentor för sina elever. Läxhjälpsprogrammet följer tydliga ramar och riktlinjer och läxhjälpen är kostnadsfri för eleverna på samarbetsskolorna. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen mätt och levererat tydliga resultat. Betyg, elevenkäter och enkäter med samarbetsskolorna sammanställs och redovisas kontinuerligt för Läxhjälpens samarbetspartners.

 

Läs om vår metod här
LÄS OM VÅRA RESULTAT HÄR