Våra resultat

VÅRA RESULTAT

Läxhjälpen utvärderar, mäter och publicerar resultat kontinuerligt. Sedan starten 2007 har tusentals elever nått gymnasiebehörighet och givits förutsättningar att forma sin egen framtid genom läxhjälpsprogrammet.

Läxhjälpens resultat baseras på betygsutvecklingen för elever i läxhjälpsprogrammet, samt utvärderingar med elever och samarbetsskolor. Resultaten sammanställs och redovisas kontinuerligt för Läxhjälpens samarbetspartners och samarbetsskolor.

 

 

“Jag har förbättrat min studieteknik, höjt mina betyg och haft kul samtidigt! Mina läxhjälpare är som min familj.”

– Elev på Läxhjälpen

 

 

“Det bästa med Läxhjälpen är allt stöd man fått från läxhjälparna, deras engagemang och mina höjda betyg. Vi får hjälp när vi behöver, och våra läxhjälpare förklarar så vi fattar.”

– Elev på Läxhjälpen i Stockholm

“Det bästa med Läxhjälpen var att man fick så mycket hjälp och olika strukturer och tekniker på hur man ska plugga och dela upp arbetet. Läxhjälpen har även motiverat mig till att inte ge upp.”

– Elev på Läxhjälpen i Malmö

 

 

Sedan starten 2007 har Läxhjälpen utvärderat och publicerat resultat från verksamheten. Gymnasiebehörigheten på 80% är ett snittvärde baserat på gymnasiebehörigheten hos eleverna på Läxhjälpsprogrammet under samtliga läsår sedan 2007/2008.

Läsåret 2019/2020 var gymnasiebehörigheten 67% bland eleverna på Läxhjälpsprogrammet. Läsåret präglades av unika utmaningar på grund av Covid-19 där flertalet skolor stängde och/eller hade minskad verksamhet och pandemin resulterade i låg närvaro och hög sjukfrånvaro. Samtidigt står svenska skolan inför en ojämlikhetskris. Istället för att skapa jämlika förutsättningar och ett sammanhållet samhälle så ökar segregrationen och senaste PISA-rapporten visar att elevens bakgrund, geografiska område och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större tyngd.

Läxhjälpens resultat är signifikanta och validerade i samverkan med bland annat Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet samt Inkludera.

För frågor om Läxhjälpens resultatmätning, vänligen kontakta info@laxhjalpen.se


 


I Läxhjälpens verksamhetsberättelse sammanställs årligen de övergripande resultaten från verksamheten.

Läxhjälpens verksamhetsberättelse 19/20