Våra resultat

Läxhjälpen utvärderar, mäter och publicerar resultat kontinuerligt. Sedan starten 2007 har tusentals elever nått gymnasiebehörighet och givits förutsättningar att forma sin egen framtid genom Läxhjälpsprogrammet.

Läxhjälpens resultat baseras på betygsutvecklingen för elever i Läxhjälpsprogrammet, samt utvärderingar med elever och samarbetsskolor. Resultaten sammanställs och redovisas kontinuerligt för Läxhjälpens samarbetspartners och samarbetsskolor.

 
Läxhjälpens sammantagna resultat
 

 

 

Läxhjälpen var jättebra förra gången jag var här, efter jag började fick jag godkänt på 2 matteprov

– Elev på Läxhjälpen

 

Sedan starten 2007 har Läxhjälpen utvärderat och publicerat resultat från verksamheten. Gymnasiebehörigheten på 80% är ett snittvärde baserat på gymnasiebehörigheten hos eleverna på Läxhjälpsprogrammet under samtliga läsår sedan 2007/2008. Även 83% av Läxhjälpens elever får ökat självförtroende och 86 % av Läxhjälpens elever får ökad lust att studera vidare är snittvärden baserat på resultat från 2014-2021.

 

 
Läxhjälpens resultat läsåret 2020/2021
 

Det bästa med läxhjälpen är att man ger tid till skolan, får bättre betyg, man har rolig och man har många roliga och trevliga läxhjälpare.

– Elev på Läxhjälpen

 

Under läsåret 2020/2021 uppnådde 70% av eleverna som från början saknade gymnasiebehörighet och som följde Läxhjälpsprogrammet under minst en termin gymnasiebehörighet. 78% av eleverna uppgav att de fick ökad lust att studera vidare och 75% upplevde att deras självförtroende ökat. Meritvärdesökningen för elever som gått på Läxhjälpen under läsåret var högre än meritvärdesökningen för övriga elever på samma skolor.

 
 

Läxhjälpens resultat är signifikanta och validerade i samverkan med bland annat Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Inkludera.

För frågor om Läxhjälpens resultatmätning, vänligen kontakta info@laxhjalpen.se