Alexandra Pascalidou har engagerat sig i Stiftelsen Läxhjälpen i över tio år som bland annat styrelseledamot och Läxhjälpens första ambassadör för verksamheten. Med sin egen historia, sina erfarenheter och sitt arbete vill Alexandra inspirera både elever och läxhjälpare till olika möjligheter som finns i livet. Genom sitt nätverk och plattform har hon även ambitionen att lyfta utbildnings- och skolfrågan och de positiva resultat som Läxhjälpen uppnår, så att fler kan följa och stötta verksamheten.

”Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre.”

Alexandra Pascalidou

”Jag växte upp i ett hem utan böcker. Jag växte upp med vuxna som saknade svenska språket, akademiska poäng och möjlighet att förklara hur man löser ekvationer och vad ackusativobjekt är. Jag växte upp i Sveriges fattigaste förort Rinkeby där vi visste att alla vägar ledde till förslitningsskador. Idag har skillnaderna mellan skolorna ökat. Jag vill vara med och minska glappen och rusta elever med kunskapens vingar så att de kan flyga högre. Jag vill inspirera och lyfta både elever och läxhjälpare som bidrar till ett samhälle som ger fler möjligheter till flera.”

Foto: Thron Ullberg