Vi startar vår 100:e grupp

Nyligen passerade vi 500 anställda, och denna vecka drar vår 100:e grupp igång! Det är Lillholmsskolan i Stockholm som får tillökning i form av sin andra grupp på skolan. Team Kristoffer, Marcus och Sara är det som tillsammans kommer att hjälpa ytterligare 15 elever att höja sina betyg för att nå gymnasiebehörighet och klara skolan. Totalt hjälper vi hela 30 elever på Lillholmsskolan!