Vi har 90-konto!

Äntligen har Svensk Insamlingskontroll beviljat vår ansökan om 90-konto, vilket bland annat innebär en kvalitetsstämpel för de hårda krav vi (sedan innan) uppfyller. Enligt Svensk Insamlingskontroll får de administrativa kostnaderna uppgå till max 25 % av insamlat medel, men Läxhjälpens administrativa kostnader uppgår endast till cirka 10 %. Vi ligger alltså i framkant på många punkter!

Läs mer i pressmeddelandet från Svensk Insamlingskontroll här.