Vi fick SPP:s stipendium

Stiftelsen Läxhjälpen är en av mottagarna av höstens Klart du kan-stipendium, som delas ut av livförsäkringsaktiebolaget SPP. Stiftelsen får 25 000 kronor för projektet Ännu bättre läxhjälpare!

Bidraget är verkligen ett välkommet tillskott, och kommer att användas i stiftelsens kvalitetsarbete. Syftet med satsningen “Ännu bättre läxhjälpare” är att inspirera, motivera och vidareutbilda våra duktiga läxhjälpare så att de känner sig ännu tryggare i sitt arbete.

Juryns motivering:

En högstadieutbildning är grunden för gå vidare till gymnasiet. Sen väntar kanske högskola eller universitet. Eller första jobbet. Oavsett vilket gör läxhjälparna stor skillnad för de ungdomar som behöver lite extra hjälp för att klara sina studier och förbättrar därigenom ungdomarnas förutsättningar för resten av livet.

SPP_logotype_farg_pos