Projekt

Läxhjälpen har vid ett flertal tillfällen ingått samarbete med andra aktörer för att skapa projekt som syftar till att stärka våra elevers självkänsla och självförtroende. Dessa projekt ligger utanför den ordinarie verksamheten. Här presenteras Välkommen till Sverige samt Skicka vidare.

Välkommen till Sverige

Stiftelsen Läxhjälpen, Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung gick under läsåret 15/16 ihop i ett pilotprojekt för att välkomna nyanlända flyktingbarn till Sverige. Syftet var att snabbt introducera de nyanlända barnen i en ordinarie skolklass och erbjuda dem att delta i Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet. Pilotprojektet startade i Husbygårdsskolan i Husby.

vts

Skolan stod i oktober 2015 inför enorma utmaningar med nyanlända barn och Skolverket uppskattar att det tar upp till tre-fyra år för en nyanländ elev att komma in i en ordinarie klass. Därför gick Stiftelsen Läxhjälpen ihop med Samsung och Kronprinsessparets Stiftelse och startade pilotprojektet ”Välkommen till Sverige”. Syftet är var på ett effektivt sätt hjälpa skolan att få nyanlända barn att börja i en ordinarie skolklass och lättare integreras.

Kronprinsessparets Stiftelse och Samsung bidrog med finansiellt stöd för att starta Läxhjälpens ”Välkommen till Sverige”-projekt. Verksamheten var helt kostnadsfri för skola och barn. Därutöver erbjöd Samsung möjligheten för den egna personalen att engagera sig som Välkommen-volontärer.

Läs mer om pilotprojektet i verksamhetsberättelsen från 2015/2016 här.

För mer information kontakta:
Anna Hamnevik, dåvarande projektledare Välkommen till Sverige
anna@laxhjalpen.se
076-021 75 33

Obs! Pilotprojektet löpte under läsåret 15/16 och är nu avslutat.


Skicka vidare

Läxhjälpen Skicka vidare var en vidareutveckling av Stiftelsen Läxhjälpens nuvarande läxhjälp till unga, och finansierades helt av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inom programmet Läxhjälpen – Skicka vidare får högstadieelever som tog del av vår ordinarie läxhjälp chansen att själva bli läxhjälpare och goda förebilder, så kallade läxkompisar, till yngre elever. På så sätt kunde vi nå en yngre målgrupp och få ännu fler barn att inse att skolan är viktig och att de kan om de vill!

På ”Läxhjälpen Skicka vidare” anpassade vi läxhjälpen till elever i årskurs 5 och 6, och lyfter upp utvalda läxhjälpselever i årskurs 9 som har visat på en positiv utveckling i sina egna studier. De äldre eleverna blir läxkompisar – goda exempel inför yngre barn från samma skola/område som tampas med liknande utmaningar i skolan. De yngre eleverna var tjejer och killar som lärarna bedömer behöver extra stöd i skolan och/eller har sociala utmaningar som innebär ökad risk för att hamna i ett utanförskap.

Läs mer om projektet i verksamhetsberättelsen från 2013/2014 här.

För mer information kontakta:
Regina Svensson, dåvarande projektledare Skicka vidare
regina@laxhjalpen.se
076-023 53 26

Obs! Projektet löpte under läsåren 2013 och 2014 och är nu avslutat.