Vad vi gör

“Läxhjälpen drivs med höga kvalitetskrav och vi har nått mycket goda resultat – studenterna får eleverna att läsa sina läxor, närvaron är mycket hög, eleverna trivs och betygen höjs.”
Maria Arneng, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, privatpersoner, stiftelser och fonder, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals universitets- och högskolestudenter. Vi ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, som saknar godkända betyg och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Arvoderade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. De får även utbildning i vår pedagogik innan de börjar arbeta. Vi arbetar strukturerat och långsiktigt – vi skriver kontrakt med eleverna, upprättar en studieplan, ställer krav och har förväntningar, och målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet.

Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av näringslivet. Våra samarbetspartners får exakta uppgifter varje termin om hur det går för just ”deras” elever, hur pengarna använts, antal läxhjälpstimmar, resultat från elevutvärdering och om de betygsresultat som uppnåtts. Resultat mäts och redovisas – sedan 2007 har tusentals elever klarat grundskolan med hjälp av Läxhjälpen.

Se Läxhjälpens film:

100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälpsprogrammet. Vi samarbetar med skolor där behoven är som allra störst och idag finns Läxhjälpen på över 40 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Landskrona, Helsingborg, Västerås och Norrköping.

Läxhjälpen arbetar resultatfokuserat och vi mäter våra resultat. Vi startar Läxhjälpen i skolor där i snitt bara 60 % av avgångseleverna når gymnasiebehörighet. Rikssnittet för senaste läsåret är 82,5%. När eleverna börjar på läxhjälpen är de underkända i ett eller flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Vi mäter elevernas betygsresultat före och efter Läxhjälpen, vid varje terminsslut samt hur många som når behörigheten till gymnasieskolans nationella program.

Våra resultat från senaste åren:

  • 83 % av niorna har nu börjat på något av gymnasiets nationella program.
  • 88 % har höjt sitt självförtroende.
  • 90 % har fått ökad lust att studera vidare.
  • 100% av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna.

Läs om våra senaste resultat i vår verksamhetsberättelse, som du hittar här.