Tack till SHR och Mats Hulth!

Den 25 mars hölls läsårets sista middag för våra partners. Denna gång i samarbete med SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangägare, som valt att stöda Läxhjälpen genom att bekosta dessa middagar då gamla och nya partners bjuds in för att träffa varandra, rektorer och läxhjälpare, knyta kontakter och få uppdaterad information om Läxhjälpens verksamhet. Ofta leder middagarna till att stiftelsen får nya partners vilket gör att verksamheten kan växa och fler elever få läxhjälp. SHRs bidrag används specifikt för detta ändamål, och inga läxhjälpspengar används till middagarna.

Middagen inleddes med att Joakim Larsson, ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd i Stockholm, berättade varför han och Stockholms stad har valt att stöda Läxhjälpen. Därefter tog Maria Lycknert från SHR vid som kvällens värd och hälsade alla välkomna. Läxhjälparna Hasan, Oskar och Erik fanns på plats för att berätta om sina jobb, och Elisabeth Sörhuus, engagerad rektor för Hjulsta skolor, berättade om Läxhjälpen från sitt perspektiv. Alexandra Pascalidou var moderator.

Stort tack till SHR och Mats Hulth för en lyckad kväll!