Swedbank Stockholm ny samarbetspartner till Läxhjälpen

Under senaste läsåret gick hela 17 100 elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och skolsegregationen har ökat drastiskt. Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolans kunskapskrav, så att de når gymnasiebehörighet.

Att gå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilda individen utan för hela samhället.

Läxhjälpen har haft glädjen att tilldelas Swedbanks julgåvor två år i rad och när vi räknar så har detta resulterat i över 670 miljoner kronor i samhällsvinst genom att fler elever höjer sin kunskapsnivå och kan gå vidare med sina studier. Utöver värdet av alla de extrajobb som skapats för högskolestudenter. Nu inleder Swedbank Stockholm och Läxhjälpen ett samarbete för att tillsammans ge fler barn och unga förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

– Vi är väldigt glada och stolta över att presentera Swedbank som vår nya partner! Vi vet att läxhjälpsprogrammet gör verklig skillnad och med finansiering från Swedbank och deras engagemang kan vi nu hjälpa fler elever där det behövs som allra mest, att klara skolan och drömma större, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Läxhjälpen.

– Swedbank har ett stort samhällsengagemang, bland annat är frågor som rör integration viktiga för oss, och att unga oavsett bakgrund, får samma möjligheter till utbildning. Genom vårt samarbete med Läxhjälpen kan vi bidra på detta område, säger Martina Wattin, marknadschef Stockholm, Swedbank.

Om Stiftelsen Läxhjälpen:

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett långsiktigt och resultatfokuserat läxhjälpsprogram där det behövs som allra mest. Idag deltar nära 1200 högstadieelever i programmet, elever som valts ut av sina lärare för att de riskerar att inte klara grundskolan. Målet är tydligt – eleverna får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att nå godkända betyg, komma in på gymnasiet och ges verktygen att forma sin egen framtid. Tack vare 50-talet näringslivspartners och offentliga aktörer samarbetar Läxhjälpen idag med 41 skolor i 10 kommuner i landet.