SVT uppmärksammar vår Läxhjälp – “Vårt mål är att ALLA elever ska komma in på gymnasiet”

SVT rapporterar om vår läxhjälp! Se inslaget från vår fina läxhjälpsgrupp i Bäckbyskolan i Västerås. “Vårt mål är att ALLA elever ska komma in på gymnasiet”.

svt

Bäckbyskolan i Västerås är en av flera skolor i landet som ligger under riksgenomsnittet när det gäller elevernas behörighet till gymnasiet. Med hälp av stiftelsen Läxhjälpen erbjuder man plugghjälp efter skoltid för att bättra på betygen.

Bäckbyskolan är en av tre skolor i Västerås där det finns möjlighet att få hjälp med läxorna efter skoltid.

– Tänk om man har föräldrar som inte har någon utbildning och kanske inte har några syskon som kan hjälpa till, då går det att komma hit istället, säger Rekaft Nageel som går i åttonde klass på Bäckbyskolan.

Sherko Hamza är en av de högskolestudenter som går in och hjälper elever med läxorna. Han berättar att det framför allt är språksvårigheter som sitter i vägen och gör det problematiskt även inom andra ämnen som till exempel matte eller samhällskunskap.

Väcker drömmar
Hjälpen med läxorna har inte enbart effekt på elevernas betyg, den handlar också om att visa på utbildningsvägar och möjligheter för framtiden. Det är också därför läxhjälparna är just högskolestudenter så att de förutom att vara läxhjälpare även ska kunna fungera som förebilder.

– Eleverna som kommer hit är elever som verkligen behöver ett extra stöd och då är det är viktigt att de är nära i ålder att de både kan hjälpa till med läxorna men också berätta om framtiden och väcka drömmar, säger Henrik Szabo som är regionchef för Läxhjälpen.

Ger tillbaka
Och arbetet med läxorna ger något tillbaka även för läxhjälparna då de får möjlighet att följa elevernas utveckling.

– Man ser deras framgång. Det är väldigt givande att se dem klara sig bättre i skolan, säger Sherko Hamza.

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande verksamhet med finansiering från näringslivet.

Text från SVT Nyheter Västmanland.