Supertaggad!

Stort tack för det varma välkomnandet jag har fått som nyanställd projektledare på Stiftelsen Läxhjälpen!

Jag kommer huvudsakligen jobba med det nya projektet ”Läxhjälpen- skicka vidare”, som är en vidareutveckling av den nuvarande verksamheten – att ge kostnadsfri, regelbunden, resultatinriktad läxhjälp till ungdomar i utanförskapsområden, i skolor som ligger långt under rikssnittet. Stiftelsen Läxhjälpen har sett att den glädje och entusiasm för drömmar och framgång som läxhjälpen tillsammans med ungdomar framkallat i dagens verksamhet också skulle gynna en yngre målgrupp. Det finns ett behov av att elever redan i ett tidigare stadie av sin skolgång behöver inse att skolan är viktig för att nå sina drömmar.

”Skicka vidare”- konceptet bygger även på att ge Läxhjälpens flitiga läxhjälpselever möjligheten att utvecklas ytterligare genom att själva bli läxkompisar och förebilder till yngre elever, i 9-11-års ålder, som verkligen behöver det. De kommer helt enkelt skicka vidare de insikter och kunskaper och hoppfulla energi som de fått genom sin tid på läxhjälpen.

Nu är jag supertaggad till att starta och driva ”Läxhjälpen – skicka vidare” och redo att göra allt jag kan för att även yngre elever ska få en bättre skolgång. Jag har de senaste veckorna jobbat med förstudier och har hittills varit på besök på läxhjälpstillfällen i Rinkebyskolan och Sätraskolan för att sätta mig in i verksamheten och samla inspiration.

/ Regina Svensson