Stiftelsen Läxhjälpen i SVT Nyheter Stockholm

svthjulsta1 svthjulsta2

SVT Nyheters redaktion besökte nyligen Hjulstaskolan i Stockholm och nu är reportaget samt tillhörande artikel tillgänglig. Läxhjälpare Masa Nikolic berättar om vår verksamhet och vi får också träffa Alex Saiah, läxhjälpselev, som berättar om sina framgångar i skolan tack vare läxhjälpen.

Viktigt att poängtera är att statsbidraget som SVT skriver om, är en pott som vi inte har möjlighet att ta del av då vi inte är en ideell förening utan en stiftelse.


Ur artikeln:

Niondeklassaren Alex Saiah går på Hjulstaskolan i nordvästra Stockholm. Han har i två år kämpat med att hinna ikapp i de ämnen som varit svåra i skolan. Han har fått hjälp genom Stiftelsen Läxhjälpen på skolan.

– Jag har höjt upp mina betyg och det gick bra på nationella proven nyligen. Det känns skönt, säger Alex Saiah.

Av de elever som fick hjälp av Stiftelsen Läxhjälpen var det 87 procent som blev behöriga till gymnasiet förra läsåret. Nyckeln är mindre klasser och bättre självförtroende, menar stiftelsens äxhjälpare.

– Jag tror att många är vana vid att det går dåligt och de har accepterat det. Det är deras bild av sig själva. Här får de en annan bild av sig själva eftersom någon ser och lyfter varje gång de lyckas. Plötsligt blir de någon som kan lära sig och ta igen ett helt kapitel på två pass, säger läxhjälparen Masa Nikolic.

Stiftelsen Läxhjälpen däremot är en icke-vinstdrivande stiftelse som finansieras av näringslivet och ger gratis läxhjälp på skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Stiftelsen Läxhjälpen är ett exempel på en aktör som inte får ta del av statsbidraget, då bidraget inte inkluderar stiftelser.


Läs hela artikeln här.