Stiftelsen Läxhjälpen i framkant för digitalt lärande

Schoolido blir ny partner till Stiftelsen Läxhjälpen för att ge fler unga i socioekonomiskt utsatta områden tillgång till framtidens lärande redan idag. Denna vecka får Stiftelsen Läxhjälpens 250 läxhjälpare i 33 skolor tillgång till ett av Sveriges mest avancerade hjälpmedel som ett komplement för att hjälpa elever att klara grundskolan.

Den digitala plattformen Schoolido är en avancerad lärtjänst som hjälper elever att klara högstadiet. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet tillhandahåller gratis läxhjälp till högstadieelever med svaga betyg. Unga, avlönade universitets- och högskolestudenter hjälper eleverna med studier och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Med Schoolido som ett kompletterande verktyg för elever och läxhjälpare kan vi tillsammans öka chanserna för eleverna att nå sina mål och komma närmare sina drömmar.

– Hela grunden och den ursprungliga idén till Schoolido handlar om att ge barn och unga rätt till ett kvalitativt lärande anpassat för deras behov, och som bygger en stark grund för livet och utveckling framåt. Alla elever kommer till skolan med vitt skilda förutsättningar och bakgrund. Deras utgångsläge skiljer sig åt, redan från starten, samarbetet med Läxhjälpen känns givet, säger Hanna Harge, grundare Schoolido.

– En viktig del av vårt läxhjälpsprogram är att individanpassa hjälpen utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi tror starkt på att Schoolido med sin variation av text, ljud, bild och film kan bli ett värdefullt komplement för eleverna till det personliga mötet med våra läxhjälpare. Vi ser också på Schoolido som ett sätt för våra elever att studera mer på egen hand mellan läxhjälpspassen, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Om Schoolido: Schoolido är ett digitalt läromedel som passar elever med olika lärstilar och behov. Idag erbjuder Schoolido 10 ämnen för högstadiet. Schoolido utgår från didaktisk forskning som följer läroplanen och skapar ett komplett innehåll i nära samverkan med skolvärlden, forskare och elever.

Schoolido_Logo_Horizontal

Se pressmeddelandet i vårt nyhetsrum på Cisionnews