Sponsrad läxhjälp öppnar dörren till gymnasiet

Artikel på www.svensktnaringsliv.se 2010-03-12

Stiftelsen Läxhjälpen vill hjälpa högstadieelever i utsatta områden att höja sina betyg och säkra en plats i gymnasieskolan. Monster.se är ett av de företag som möjliggör verksamheten. “Våra medarbetare är stolta över att vi jobbar med det här”, säger marknadschef Stefan Rizvi.

Läxhjälpen arbetar för att elever i årskurs 8 och 9, som riskerar att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg, ska få hjälp med läxorna så att de kommer in på gymnasiet. Arvoderade högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpstimmarna finansieras av företag som får återrapport om hur det går för “deras” elever.