Smarta städer 2017 x Läxhjälpen

Nyligen gick mässan Smarta städer av stapeln i Kista, en mässa som säger såhär om sig själva på sin hemsida: “Smarta städer är Sveriges nya konferens och mässa med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad! På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Som deltagare får du ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken. På mässan kan du träffa företag, branschorganisationer och medier som alla har produkter, tjänster och nya lösningar för hållbart byggande och morgondagens smarta stad, lyssna på föreläsningar och delta i aktiviteter.”

Vår generalsekreterare Maria Arneng tillsammans med Mikey Mansour, fd elev och nu engagerad läxhjälpare, fick äran att avsluta mässan med att berätta om vår verksamhet samt ta emot en generös check som biljettintäkterna till mässan genererat. Stort tack Smarta städer!