Att vara samarbetsskola ökar chansen för höjd gymnasiebehörighet

“Vi är så nöjda med samarbetet och eleverna slåss nästan om platserna. Läxhjälparna gör ett fantastiskt arbete och vi är så tacksamma för att de vill hjälpa våra elever”

– Rektor på en av våra samarbetsskolor

 

 

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet.  Idag finns läxhjälpsprogrammet på 73 skolor från Malmö i söder till Haparanda i norr. Vi skriver samarbetsavtal med alla skolor och vi jobbar långsiktigt, när vi har startat på en skola så fortsätter vi där. För att säkerställa att samarbetet med skolan fungerar gör vi regelbundna uppföljningar med rektor, lärarlag och eventuell annan skolpersonal.

Läxhjälpen är ett komplement till det ordinarie skolarbetet. All läxläsning sker efter skoltid i skolans lokaler. Lärarna på skolan väljer ut elever som behöver stöd för att uppnå godkända betyg och som även bedöms kunna tillgodogöra sig hjälpen. Redan från början fokuserar vi på att eleverna ska känna sig utvalda och motiverade. Vi informerar dem om vad som förväntas av dem och berättar även för vårdnadshavare att eleverna har fått den här chansen. 

Att vara samarbetsskola till oss på Läxhjälpen är givande för hela skolan, då motivationen i läxhjälpsgruppen ökar så sprids den snabbt vidare till övriga klasskamrater. 

 

BLI SAMARBETSSKOLA