Att samarbeta med Läxhjälpen

“Läxhjälpen är en fantastisk samarbetspartner som vi med stolthet stödjer och som våra medarbetare värderar stort. Konkreta resultat och en professionell organisation. Och bäst av allt att vi ser skillnaden de gör för barnen.”

– Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer, Samsung Electronics 

 

Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höjd gymnasiebehörigheten och bidrar till att fler unga kan forma sin egen framtid. Vi höjer skolresultaten och bidrar till en framtida anställningsbar generation.

Läxhjälpen samarbetar med företag, stiftelser, kommuner och skolor. Som samarbetspartner till Läxhjälpen ges man möjlighet att verka på lokal nivå – i en specifik skola, område eller ort – eller möjlighet att stötta Läxhjälpens arbete nationellt och på flera orter.

Lokala partnerskap innebär att ett antal läxhjälpsplatser finansieras på en specifik skola, område eller ort. Som samarbetspartner får man regelbunden återkoppling om utvecklingen för eleverna i den specifika skolan/skolorna och det skapas ett lokalt engagemang och tydliga mervärden i det lokala området.

Nationella partnerskap innebär att man stöttar Läxhjälpens expansion där behovet är som allra störst, alternativt en finansiering av läxhjälpsplatser på specifika skolor på ett flertal orter. Vid nationella partnerskap ges möjlighet att utforma aktiviteter utifrån samarbetspartnerns specifika önskemål och behov.

Utöver att stötta elevplatser i läxhjälpsprogrammet adderas ett antal mervärden till Läxhjälpens samarbetspartners. Dessa mervärden kan innefatta aktiviteter kring medarbetarengagemang, kommunikation eller nätverkande.

Ett urval av återkommande ytterligare mervärden för Läxhjälpens samarbetspartners innefattar föreläsningar vid medarbetarträffar, besök av elevgrupper på kontor och arbetsplatser, pressmeddelanden och pressträffar, inbjudningar till partnerevent och möjlighet att engagera Läxhjälpens anställda högskolestudenter.

Det finns även möjlighet att stötta Läxhjälpens arbete med pro-bono-tjänster.

Varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur just du kan samverka med Läxhjälpen.

 

Bli samarbetspartner

 

“Jag föll direkt för Läxhjälpens verksamhet och Rikshem väljer därför att gå in som långsiktig samarbetspartner. Vi ska bidra till att ta vårt ansvar för de boende i våra områden. Det här är ett sätt där vi konkret kan gå in och stötta en verksamhet som ger resultat.”

– Reza Yazdi, f.d. hållbarhetschef, Rikshem

“Vi vet idag att ett skolmisslyckande kostar samhället mångmiljonbelopp. Därför var det extra roligt att ta del av läsårets rapport, då samtliga 15 elever i vår grupp gick vidare till gymnasiets nationella program.”

– Leif Lundqvist, delägare BDO