Pressrelease: Samsung och Stiftelsen Läxhjälpen ger läxhjälp där det behövs som mest

soderbymalm_press

Den internationella studien PISA 2012* som publicerades i förrgår visar att den svenska skolan brister i likvärdighet. Det innebär att en elevs sociala bakgrund och ekonomiska förutsättningar påverkar möjligheten att få tillgång till och tillgodogöra sig utbildning. Studien visar också en större resultatförsämring än något annat OECD-land inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse där de redan lågpresterande i läsförståelse och naturvetenskap är de som framförallt tappar mest.

Samsung och Stiftelsen Läxhjälpen inleder nu ett samarbete för att tillhandahålla gratis läxhjälp till fler elever där det behövs som allra mest. Samarbetet gör det möjligt att ge fler högstadieelever, som riskerar att inte nå godkända studieresultat, extra stöd under sin skolgång. Målet är givetvis att samtliga ungdomar ska lämna grundskolan med godkända betyg som kvalificerar dem för vidare studier.

Samhället ställer högre krav på digital kompetens och en majoritet av dagens barn och ungdomar kommer att verka i en uppkopplad miljö när de kommer ut på arbetsmarknaden. Högstadieelever i årskurs 8 och 9 som deltar i några av Läxhjälpens grupper kommer att få använda Samsung Chromebook-datorer som ett stöd i Läxhjälpens arbete.

– ”Vi är väldigt glada att Samsung har valt att investera i vår verksamhet, att vi tillsammans arbetar för att få fler unga att klara skolan och minska utanförskapet”, säger Maria Arneng, verksamhetsledare på Stiftelsen Läxhjälpen. ”PISA-rapporten visar att Läxhjälpens arbete är viktigare än någonsin. Vår läxhjälp är en konkret åtgärd som ger resultat i form av ökad studiemotivation, höjd kunskap och höjda betyg. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället.”

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i skolor där behovet är som allra störst. Avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever regelbundet med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor.

– ”Samsung har alltid haft som mål att ge tillbaka till de samhällen där vi verkar”, säger Malin Rönnmark, kommunikationschef på Samsung i Norden. ”Vi på Samsung vill bidra till att fler ska få chansen att klara sig igenom grundskolan och ha möjlighet att studera vidare.”

Samarbetet är en del i Samsungs europeiska CSR-arbete som syftar till att förbättra barn och ungdomars studieresultat. Samarbetet löper inledningsvis under tre år och innebär att Samsung donerar datorer samt stödjer Läxhjälpen med finansiella medel för att stiftelsen ska kunna utöka sin verksamhet.

* http://skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pi…

PRESSKONTAKT STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN
Maria Arneng (verksamhetsledare) / +46 760 06 94 13 /maria@laxhjalpen.se

PRESSKONTAKT SAMSUNG
Malin Rönnmark (kommunikationschef) / +46 703 88 66 32 /m.ronnmark@samsung.com