Presskonferens på Värner Rydénskolan i Rosengård

“Så vänder vi Värner Rydénskolan”
Presskonferensen idag på Värner Rydénskolan i Rosengård lockade pressen! Rektor Lise-Lott Nilsson tillsammans med Mats Nilsson, förvaltningschef MKB Fastighets AB och Regina Svensson, regionansvarig Läxhjälpen deltog i panelen. Vi berättade om vårt samarbete, resultat, hur skolan har blivit lugnare samt hur vi fortsätter vårt arbete. Stort tack till våra fina elever Mariam och Ahmed som berättade om sina upplevelser av Läxhjälpen och hur de sett en förändring på skolan.

20151008_142809