Organisationsträff på Kungliga slottet

Idag träffades vi organisationer hos Kronprinsessparets stiftelse på Kungliga slottet. Några av Sveriges viktigaste organisationer som gör skillnad här och nu.

Bland annat diskuterades hur resurskrävande det är för civilsamhället att skapa samarbeten med kommuner. Hur kommer det sig att man arbetar så olika från kommun till kommun gentemot civilsamhället? Och hur ineffektivt hanterar man egentligen våra skattemedel?

Kommuner har stora fördelar i att hitta synergier sinsemellan för att underlätta för de verksamheter som kan göra, och som redan GÖR stor skillnad för kommuninvånarna – idag lägger många organisationer onödiga resurser på administration och dialog/samtal med politiker och tjänstemän. Samtidigt finns det stora potentiella effektiviseringsmöjligheter för kommunerna i att hitta gemensamma arbetssätt gentemot civilsamhället.

Vi har alla mycket att vinna på smartare arbetssätt och synkad dialog. Tack för givande utbyten!

 

Läs mer om träffen på Kronprinsessparets stiftelse här.