Vi som jobbar här

Henrik Szabo
Generalsekreterare

Henrik har övergripande ansvar för organisationens arbete, med fokus på nationell samverkan och strategisk utveckling. Kontakta gärna Henrik för frågor kring press, politiskt beslutsfattande eller kunskapsinhämtning. Henrik ansvarar också för rekrytering till ledningsgrupp och kanslipersonal som inte är verksamhetsbunden.

076-789 55 74

Matilda Svensson
Operativ chef

Matilda ansvarar för det operativa arbetet med Läxhjälpsprogrammet och ingår även i Stiftelsen Läxhjälpens ledningsgrupp. Kontakta gärna Matilda om du har övergripande frågor kring Läxhjälpsprogrammets struktur eller rekrytering.

076-160 19 07

Ebba Myrsten
Regionchef norr, tf. partnerskaps- och insamlingsansvarig

Ebba ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region norr. Hon är också tillfälligt ansvarig för Stiftelsen Läxhjälpens nationella partnerskap. Kontakta gärna Ebba om du har frågor kring nationella samarbeten eller Läxhjälpsprogrammet och lokala partnerskap i Västerås, Uppsala, Umeå, Sundsvall, Borlänge och de norra delarna av landet.

072-301 69 70

Rebecca Stenström
Vikarierande regionchef öst

Rebecca är vikarierande regionchef för region öst och ansvarar för Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare i region öst. Kontakta gärna Rebecca om du har specifika frågor kring Läxhjälpsprogrammet eller lokala partnerskap i Stockholmsregionen, Norrköping och de östra delarna av landet.

072-002 48 15

Imad Bensaid
Vikarierande regionchef sydväst

Imad arbetar som vikarierande regionchef och utvecklar arbetet med Läxhjälpsprogrammet och rekrytering av läxhjälpare. Kontakta gärna Imad om du har frågor kring Läxhjälpsprogrammet eller lokala partnerskap i Göteborg, Malmö och de sydvästra delarna av landet.

076-322 35 81

Mie Lainio
Kommunikatör

Mie ansvarar för Stiftelsen Läxhjälpens strategiska och operativa kommunikation, inklusive pressarbete och utvecklingen av digitala plattformar och sociala medier. Kontakta gärna Mie om du har några tips, frågor eller idéer kring hur vi arbetar med kommunikation eller partnerskap inom media, kommunikation och PR. 

076-322 36 15

Josefin Westberg
Administratör och koordinator

Josefin ansvarar för ekonomi, fakturering och intranätet Läxloggen. Josefin arbetar även med att koordinera bidragsansökningar och ta fram våra resultatmätningar. Kontakta gärna Josefin för fakturafrågor eller specifika frågor om Läxloggen.

073-507 80 05

Erica Hagström
(Föräldraledig)

Erica är föräldraledig just nu. Har du frågor om region öst? Fråga gärna vår vikarierande regionchef!

Elisavet Johansson Tziampazis
(Föräldraledig)

Elisavet är föräldraledig just nu. Har du frågor om region sydväst? Fråga gärna vår vikarierande regionchef!

Julia Norén
(Föräldraledig)

Julia är föräldraledig just nu. Har du fakturafrågor? Fråga gärna vår administratör och koordinator!