Vi som jobbar här

Henrik Szabo
Generalsekreterare

Var du växer upp och dina sociala förhållanden avgör i allt större grad hur dina förutsättningar till en värdig skolgång ser ut, det kan jag inte acceptera. Läxhjälpens målmedvetna arbete når tydliga resultat och ger ringar på vattnet långt utanför skolan. Den effekt vi skapar tillsammans med läxhjälpare, kanslipersonal och samarbetspartners driver mig varje dag i arbetet med Läxhjälpen.    

076-789 55 74

Matilda Svensson
Operativ chef

Jag jobbar på Läxhjälpen för att alla elever i Sverige har rätt till en jämlik skola. Genom vårt gedigna samarbete med näringsliv, offentlig sektor, högskolestudenter och högstadieskolor jobbar vi mot just det målet, genom läxhjälpsprogrammet klarar fler elever skolan varje år. 

076-160 19 07

Alexander Rosenberg
Partnerskaps- och insamlingschef

Jag arbetar på Läxhjälpen för att jag vill hjälpa ungdomar att få bättre förutsättningar inför framtiden och det känns fantastiskt att få göra detta på en organisation som levererar konkreta, positiva resultat. Dessutom får jag möjligheten att arbeta nära våra fantastiska samarbetspartners och det är en stor förmån i arbetet.

076-021 75 33 

Elisavet Johansson Tziampazis
Regionchef Sydväst

Elisavet har arbetat på Läxhjälpen sedan april 2018. Hon har examen i Mänskliga Rättigheter och har arbetat med rättighetsfrågor och samverkan mellan civilsamhälle, kommuner och näringsliv inom en rad olika organisationer och roller. 

079-333 93 12

Ebba Myrsten
Regionchef Norr

Att varje dag får arbeta med drivna kollegor på en organisation som levererar konkreta resultat gör att jag går till jobbet med ett leende på läpparna. Tillsammans med samarbetspartners runt om i Sverige gör vi skillnad, på riktigt!   

072-301 69 70

Erica Hagström
Regionchef Öst

Det som driver mig i mitt arbete på Stiftelsen Läxhjälpen är att vi genom att kombinera resurser och engagemang från b.la. näringsliv, högskolestuderande och civilsamhälle ger över 1000 åttor och nior bättre och mer jämlika förutsättningar att klara grundskolan idag. 

076-170 45 88

Julia Norén
Verksamhetsutvecklare & Administratör

Varje vecka hjälper våra läxhjälpare elever över hela Sverige för att de ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet och tro på sin egen förmåga. Jag är stolt över att vara en del av Läxhjälpen och vårt arbete som gör att vi kan nå ut till de elever som behöver det som allra mest.

070-283 66 14