Läxhjälpen har tydlig effekt på skolresultaten

Idag publicerade Skolverket statistik från grundskolan avseende andelen elever som nådde gymnasiebehörighet läsåret 2019/2020. Andelen elever som nådde gymnasiebehörighet nationellt ökade med 1,3 procentenheter sedan förra året och den nationella gymnasiebehörigheten låg därmed på 85,6 %*. Detta innebär att drygt 16 500 niondeklassare gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. År 2015 var den siffran 14 …

Läxhjälp online – Läxhjälpen ger elever digitalt stöd under coronakrisen

Vi på Stiftelsen Läxhjälpen tidigarelägger på grund av coronakrisen digitaliseringen av läxhjälpsprogrammet – vårt program som stöttar elever som riskerar att inte klara grundskolan med att uppnå gymnasiebehörighet. Förra året klarade var femte niondeklassare i Sverige inte grundskolan och det finns skolor där så många som 70 % av eleverna …

Nu ska fler elever i glesbygdsområden klara grundskolan

Stiftelsen Läxhjälpen har beviljats stöd från Vinnova på 1,8 miljoner kronor för att digitalisera läxhjälpsprogrammet, och därmed få elever i bruksorter och glesbygdsområden som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen har i 12 år fått tusentals elever att klara skolan genom att bedriva ett gratis läxhjälpsprogram …

Högskolestudenter byter bana och bli lärare genom Läxhjälpen.

De senaste siffrorna från Skolverket visar att lärarbristen är akut. Stiftelsen Läxhjälpen får årligen fler än 300 högskolestudenter med varierande studieinriktningar att jobba i skolor med låga resultat. Erfarenheten av arbetet som läxhjälpare gör att flera nu väljer att byta studiebana för att istället utbilda sig till lärare. Stiftelsen Läxhjälpen …

Tack Kavlifonden!

Stort tack till Kavlis medarbetare som röstat fram 420 390kr till Läxhjälpen! Varenda elev i Sverige ska ges förutsättningar att klara skolan och kunna forma sin egen framtid. Så ser det inte ut idag och tillsammans med Kavli kommer vi göra verklig skillnad där det behövs som mest! Kavli Sverige …