Giva Sverige – bidra på ett tryggt och säkert sätt

Stiftelsen Läxhjälpen är medlem av GIVA Sverige. GIVA Sverige verkar för ett tryggt givande, ökad transparens och etiska riktlinjer i insamlingsarbetet. Som medlem följer vi deras kvalitetskod. 

 

ÖVRIGA DOKUMENT