Styrelse

Styrelsens uppgift är att se till att verksamheten sker i enlighet med Läxhjälpens syfte, som är att med insamlade medel finansiera och bedriva läxhjälp för behövande barn. Vår styrelse arbetar på ideell basis, helt utan arvoden.

Stiftelsens förordnande/stadgar går att läsa här.

 

HaraldUllmanHarald Ullman, Ordförande och initiativtagare.

Harald Ullman har en gedigen bakgrund inom reklam- webb och PR-branschen. Idag driver Harald den egna byrån Ullman PR.

 

“Idag finns skolor där mer än hälften av avgångseleverna saknar behörighet till gymnasiet. Utan gymnasieutbildning har ungdomar ingen framtid i dagens Sverige. Det är inte klokt! Jag tröttnade på den politiska skoldebatten och bristen på idéer hur man skulle kunna rätta till problemen. Sen tror jag på action här och nu. Därför tog jag initiativet till Läxhjälpen, som drivs efter småföretagarprinciper, med resultatkrav, små kostnader och stort engagemang för att lyckas få våra elever att höja betygen och tro på framtiden”

 


 

Eva von Wernstedt, Styrelseledamot

Eva von Wernstedt har varit engagerad i Stiftelsen Läxhjälpen ända sedan idéstadiet och genom åren följt den utveckling som Läxhjälpen har genomgått och den fortsatta expansionen. Hon gav genom företaget Kaft & Kultur som hon då var bolagschef på de ekonomiska förutsättningarna för att Läxhjälpen skulle kunna etablera sin verksamhet och bli det den är idag. Eva jobbar idag som förändringskonsult på Lernia.

“Stiftelsen Läxhjälpen är ett utmärkt exempel på när det civila samhället fyller en viktig lucka snabbt, smidigt och med hög kvalitet. Vår stiftelse har förändrat livet för flera tusentals ungdomar. En dag hoppas jag att vi inte längre behövs men tills dess drar vi vårt strå till stacken för ett bättre, jämlikt och gott samhälle där gränserna för om du ska lyckas eller inte ska handla om vart du bor”

 


 

Alexandra Pascalidou Välkomstdagen Stockholms Universitet 2012.

Alexandra Pascalidou, Styrelseledamot

Alexandra Pascalidous titlar är många: författare, journalist, programledare, föreläsare, moderator och människorättsaktivist. Alexandra är även Läxhjälpens starkaste ambassadör.

 

“Om jag hade haft en av våra läxhjälpare som stöd när jag gick i skolan så skulle jag ha blivit statsminister! När elever på bara några månader lyckas höja sina betyg och klarar behörigheten till gymnasiet är det en vinst inte bara för dem själva, utan för hela samhället.”

 


 

Anders Milton, Styrelseledamot

Läkaren Anders Milton har lång erfarenhet av styrelsearbete och offentliga uppdrag. Tidigare har han bland annat varit ordförande i Saco (1993-2001) och i Svenska Röda Korset (2002-2005), samt VD för Sveriges läkarförbund. Milton har även varit regeringens nationella psykiatrisamordnare. Idag är Anders Milton seniorkonsult vid konsultnätverket ISAK.

“Bra betyg är arbetarklassens bästa konkurrensmedel. Om man inte har föräldrar med ett stort nätverk måste man konkurrera om jobb och praktikplatser på andra sätt, och då blir betygen väldigt viktiga. Med Läxhjälpen kan vi ge fler barn möjligheten att lyckas i skolan, komma in på gymnasiet och studera vidare.”

 


 

IMG_0910

Tore Robertsson, Styrelseledamot

Tore Robertsson är tidigare fullmäktigeledamot och sitter idag det kommunala bostadsbolaget MKB:s styrelse. 1993 startade Tore Skyddsprodukter Sverige AB.

 

 

 


Helene Hellmark Knutsson, Styrelseledamot

Helene Hellmark Knutsson som var tidigare minister för högre utbildning och forskning i Stefan Löfvens administration mellan åren 2014-2019.

 

“Läxhjälpen har gjort fantastiska insatser under flera år för att se till att fler unga når sina mål i grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Det gör det möjligt för fler att nå sina mål i livet och växa utanför de gränser som ibland sätts av den omgivning man befinner sig i. Alla har rätt att mötas med höga förväntningar och få verktyg för att visa att man också klarar det. Våra läxhjälpare som är studenter på högskolan är både viktiga förebilder och ger dessa unga det stöd och de verktyg de behöver. Kan jag bidra med det kontaktnät och den kunskap mina tidigare uppdrag gett mig så känner jag mig oerhörd stolt över det. Att fler unga når kunskapsmålen är en vinst för både individen och samhället”