Forskningsprojekt

Sedan höstterminen 2016 samarbetar Stiftelsen Läxhjälpen med ett forskningsprojekt på Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet som utvärderar olika aspekter av den svenska skolan.

SU

Studien ska undersöka hur läxhjälp påverkar elevers studieresultat. Syftet med studien är att med vetenskapliga metoder slå fast hur mycket större chans det är att en elev blir behörig till gymnasiet om hen får läxhjälp.

Bakom forskningsprojektet står Nationalekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. Handledare för projektet är Professor Jonas Vlachos som leder arbetet med ett antal doktorander och studenter.

Detta är en tvåårig studie som påbörjades vid skolstart hösten 2016. Projektet finansieras helt och hållet av fria forskningsmedel.

Läxhjälpen tror och hoppas på att studiens resultat kommer kunna användas för att bekräfta effekten av vårt Läxhjälpsprogram samt se eventuella förbättringspotential i verksamheten. Studien kan även vara ett stöd för andra som vill hjälpa/hjälper unga med sämre förutsättningar att nå sina studiemål.

Har du fler frågor? Kontakta Mattias Hallberg, research assistant, mattias@laxhjalpen.se eller 073-429 43 64.