Ekonomi

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som bedriver läxhjälpsverksamhet med finansiering från näringslivet. Det sker även insamling av medel från stiftelser, fonder och privatpersoner.

En person som inte klarar skolan kan kosta samhället 12 miljoner kronor* under sin livstid. Vår strukturerade läxhjälp kostar 12 000 kronor under ett år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. Vi och våra partners ser detta som en enorm samhällsvinst.

laxhjalpen_ekonomi_tart

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar hela tiden för att minska våra administrativa kostnader, så att våra pengar i största möjliga mån kan gå till läxhjälpstimmar. Detta möjliggörs genom att vi har pro-bono partners som sponsrar bland annat telefoni, teknisk utrustning, lokaler, konsultstöd, datorer, kontorsmaterial, partnermiddagar, datainsamlingsprogram, elevaktiviteter samt redovisnings- och löneadministration.

Stiftelsen Läxhjälpen har även ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Minst 75 % av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto. Som synes ovan och i årsredovisningen går i dagsläget 85 % av Läxhjälpens intäkter till ändamålet.

Årsredovisning 2017 finns här!

Om ni önskar se tidigare års årsredovisningar vänligast kontakta Henrik Szabo, henrik@laxhjalpen.se, 076-789 55 74.

*Källa www.utanförskapetspris.se