Om oss

“Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket är alldeles förskräckligt. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar att inse sin potential. I dag studerar många vidare för att bli jurister, ingenjörer eller läkare tack vare Läxhjälpen. Det är en otrolig besparingspotential för både samhället och individen.”
Göran Johansson, VD Incit

Stiftelsen Läxhjälpen grundades 2007 av Harald Ullman, dåvarande vd för studentsajten Lycknis. Efter att ha följt skoldebatten ville han göra något konkret för att hjälpa fler unga att klara skolan. I september 2007 anställdes Maria Arneng som projektledare och inom kort startades Läxhjälpen, med syftet att ge läxhjälp till ungdomar som behöver extra hjälp för att klara skolan. Ambitionen var att fler elever skulle uppnå betygsmålen för att komma in på gymnasiet, och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för att påverka sin framtid.

Med stöd av energibolaget Kraft & Kultur startades verksamheten i två pilotskolor i Stockholmsförorterna Rinkeby och Hjulsta. Resultaten blev över förväntan. Läxhjälparna hade inte bara fått eleverna att läsa läxor utan dessutom haft det roligt och skapat värdefulla relationer. Alla elever höjde sina betyg rejält. Sedan dess har verksamheten fortsatt att växa. Varje år bidrar Läxhjälpen till att hundratals unga lyckas höja sina betyg och tar sig vidare till gymnasiet.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är politiskt och religiöst obundna. Finansiering sker till största del från näringslivet men också från stiftelser, fonder och viss del privatpersoner. Stiftelsen Läxhjälpen har ett 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap. Att växa upp i Sverige innebär goda förutsättningar för att lyckas med det mesta. Ändå finns det skolor där endast tre av tio elever kommer vidare till gymnasiet. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället.

Läs mer om våra resultat genom åren här