Nytt tillskott på kontoret – välkommen Anna

Sedan en vecka tillbaka har Stiftelsen Läxhjälpen fått tillskott på kontoret i form av vår nya administratör/koordinator Anna!

Anna kommer att arbeta deltid hos oss med att avlasta ledningen med diverse administrativa uppgifter, men även koordinera betygsinsamlingar och resultatrapporter. Anna har en bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning fred och utvecklingsstudier och kommer senast från sin praktik på Svenska Unescorådet som löpte under hösten 2015.

 

Stiftelsen Läxhjälpens arbete är så otroligt viktigt, utbildning är en viktig grundsten i samhället och Läxhjälpens verksamhet hjälper de ungdomar som annars inte skulle ha möjligheten att plugga vidare på gymnasiet. 

Jag ser fram emot att få arbeta med detta härliga gäng – Regina, Henrik och Maria – för ett samhälle där barn och ungdomar har möjligheten att nå sin fulla potential.