Möt vår läxhjälpare Donna

Under våren kommer små intervjuer med våra läxhjälpar-hjältar att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier. Idag läser vi om Donna-Marias histroria, om varför hon jobbar som läxhjälpare och om ett minne med en elev som hon minns.

Hej! Mitt namn är Donna-Maria, 21 år, studerar Globala studier vid Göteborgs universitet. Jag har arbetat på Läxhjälpen sedan hösten 2016 och är för nuvarande på Frölundaskolan där jag är kontaktansvarig för en grupp elever i årskurs 9.

Då Läxhjälpen inte endast fokuserar på läxhjälp utan även förebyggande av utanförskap så väckte det mitt intresse för verksamheten. Idén om att bedriva resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, där högskolestudenter får möjligheten att uppmuntra ungdomar att nå sina mål genom att vara engagerade och positiva förebilder fick mig att vilja arbeta för Läxhjälpen. Att inte ha behörighet att komma in på gymnasiet och få en utbildning som man kan luta sig tillbaka på i vuxenlivet tror jag är en stor faktor som bidrar till utanförskap, genom att näringslivet tillsammans med Läxhjälpen bidrar med läxhjälp så gör de en stor skillnad för elever och deras framtid genom att hjälpa dem nå sina betyg och därigenom nå en ljus framtid.

Ett minne jag bär med mig ifrån Läxhjälpen var när en av mina elever som behöver extra stöd i Engelska, kom till mig med sin engelska pärm och ville börja studera inför nationella provet. Detta skedde efter att ha behövt påminna gång på gång att vi behöver komma igång med en vana där jag och eleven studerar lite engelska vid varje läxhjälpspass. Det kändes otroligt bra att ha fått eleven motiverad att ta tag i något som hen behövde göra för då blev all energi jag lagt ner på att påminna, uppmuntra och tjata värt det.