MKB får hedersomnämnande

Banner_sima

SABO ger vartannat år ut ett så kallat bopris till något av de allmännyttiga bostadsbolagen som agerat med integrationen i sitt största syfte. Järfällahus ungdomsprojekt SWAT vann priset i år, men SABO har i år också valt att ge hedersomnämnande till fem bostadsbolag för deras integrationsfrämjande arbete; Gårdstensbostäder, Hyresbostäder i Norrköping, Helsingborgshem, MKB Fastighets AB och Telge Bostäder. Vi omnämns i samband med MKB:s motivering, som ses nedan.

MKB FASTIGHETS AB – får ett hedersomnämnande för det framgångsrika studiestödet till barnen i Värner Rydén-skolan i Rosengård
Genom MKBs samarbetet med stiftelsen Läxhjälpen får barnen i årskurs 8 och 9 i Värner Rydén-skolan i Rosengård stöd i skolarbetet. De som höjer sina betyg får sommarjobb hos MKB. Detta har gett mycket goda resultat. Många fler blir behöriga till gymnasiet och barnens attityder till skolan börjar förändras.

 

Läs hela pressmeddelandet här.