Mimer fördubblar stödet till läxhjälp på Bäckbyskolan

Sedan i våras har Mimer ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen. 15 elever på Bäckbyskolan får regelbunden läxhjälp, sex timmar varje vecka. Nu agerar Mimer på skolans tuffare situation och dubblerar därför antalet att gälla 30 elever.

Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration som leder till att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

– Allas vårt gemensamma mål måste vara att varenda elev ska lämna högstadiet med godkända betyg, säger Anders Nordstrand, VD på Mimer. Vi vill uppmana fler företag att stödja Läxhjälpen och ungdomarna i Västerås, säger Anders Nordstrand. Skolverkets senaste rapport bekräftar att ett antal skolor i Västerås har fått det tuffare. Bäckbyskolan har tillsammans med främst St Ilians skola, Nybyggeskolan och Skiljeboskolan många elever som nyligen kommit till Sverige och behöver ett stort stöd i undervisningen.

– På Bäckbyskolan jobbar vi med ett stort kunskapsfokus och inre hållbara strukturer. Att få den hjälpen vi nu får från Stiftelsen Läxhjälpen och Mimer, betyder oerhört mycket för oss och för våra elever, vi är väldigt tacksamma för det! Vi uppskattar också på vilket sätt Läxhjälpen är organiserad. Vi ser att ett starkt fokus på kunskaper ger eleverna ett sammanhang, och med det följer även trygghet och trivsel, säger Ulla-Karin Mårdh, rektor Bäckskolan.

Det är kvalificerade, och arvoderade, studenter på Mälardalens högskola som hjälper ungdomarna med läxorna med mål att höja betyget. Läxhjälpen är kostnadsfri för elev och skola tack vare stöd från företag som finansierar läxhjälpen. I samarbete med skolan väljs elever med svaga betyg ut för att delta i Läxhjälpens program. Företaget får återrapport på hur det går för just deras elever. Hela 87 % av läxhjälpens elever nådde gymnasiebehörighet läsåret 2014/2015.

Det extra stödet till Bäckbyskolan startar direkt.