Demokratisera arbetsmarknaden för unga

Nyligen var jag inbjuden till EU-kommissionen och Konferensen ”Demokratisera arbetsmarknaden för unga”*. Ett spännande och givande tillfälle att diskutera konkreta lösningar, lyfta Läxhjälpens arbete och även höra andra företag och organisationers arbete att få fler unga i jobb. EU-kommissionen har två fokusområden där man ser stora utmaningar för Sverige. Den första utmaningen avser bostadsmarknaden. Den andra avser sysselsättning, och då framför allt sysselsättning för nyanlända. EU-kommissionens representant radade upp följande utmaningar inom sysselsättningsområdet:

-Språkkunskaper
-Geografi
-Avsaknad av personliga nätverk och kontakter
-Kunskap om institutionella funktioner
-Validering av diplom och betyg

Av dessa fem utmaningar som EU-kommissionen ser för svensk sysselsättning så är det givande att som generalsekreterare se att Läxhjälpen jobbar konkret och resultatinriktat med tre. Vi ser att språkkunskaperna höjs, av 53 olika språk bland våra elever blir svenska fokus. För hur enkelt är det att ta till sig biologiboken på svenska om du nyligen kom till Sverige? Att fråga, prata, diskutera, läsa, skriva, öva och utveckla språket, höja sin röst – sex timmar i veckan tillsammans med läxhjälparna, det ger resultat. Svenska som andra språk, är det ämne som våra elever höjt betyget mest.

Genom våra läxhjälpare, unga, engagerade högskolestudenter som lär känna sina elever, skapar vi personliga nätverk som coachar eleverna och hjälper till att skapa vägar till framtida utbildning, sommarjobb och arbete.

Genom programmet ges också kunskap om hur samhället fungerar. Ofta möts läxhjälpare av kommentarer som “varför ska jag plugga och satsa på betygen nu, jag kommer aldrig ha råd att plugga på högskola” som jag hörde nyligen på ett studiebesök på läxhjälpares högskola tittar elev upp i taket på det vackra biblioteket och konstaterar till sin läxhjälpare – åh din farsa måste vara rik!! Genom Läxhjälpen ges information att skolgången är gratis, att det inte kostar att plugga på KTH. Sverige är fyllt av fantastiska möjligheter men om man inte vet om att de finns, ja finns de då? Läxjhälparna blir levande dörröppnare till möjligheter som att söka sommarjobb i kommunen, välja gymnasium och inriktningar som elever inte “trott vara för mig, jag som går i en looserskola” och att våga, drömma större. Och genom våra partners, företag i olika branscher, skapas ytterligare nätverk och kontakter i möten, arbetsplatsbesök, praktik och sommarjobb.

Återigen får vi bekräftat att det vi jobbar med, det våra 400 läxhjälpare runt om i landet kämpar med dagligen och som näringslivet finansierar, är så fundamentalt viktigt för det svenska samhället. Tusentalet elever ges genom läxhjälpsprogrammet möjligheter som man kanske inte annars haft.

Maria Arneng,
Generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen