Lite nuläge och läxhjälp även på Valborg

Varje vecka sitter 150 elever och läser sina läxor med våra kvalificerade och engagerade läxhjälpare. Vi har i april startat två nya läxhjälpsgäng, i Skärholmen och i Haninge och finns därmed i nio olika skolor/ områden. I torsdagskväll ville många av våra elever ha läxhjälp trots Valborgsmässoafton så utifrån elevernas önskan arbetade flera grupper – som eleverna uttryckte det, det är ju torsdagkväll och vi har mycket prov nu.