Vår metod

Läxhjälpsprogrammet

Läxhjälpen arbetar resultatfokuserat och vi mäter betygsutvecklingen för elever varje år. Vi samarbetar med högstadieskolor som ligger långt under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpen har de F, eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne och de har inte gymnasiebehörighet. Eleverna väljs ut av sina lärare, som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. 

I varje grupp går 15 elever som får hjälp av 3 anställda läxhjälpare som kommer från olika inriktningar på universitet och högskola. Vi skriver kontrakt och studieplaner med eleverna och jobbar mycket med mål och måluppfyllelse, både kortsiktiga och långsiktiga, genom målboken som alla elever får. Grupperna ses två gånger i veckan, tre timmar varje gång och samma elever och läxhjälpare jobbar mot det gemensamma målet; att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott självförtroende.


Vi verkar där det behövs som mest: vi samarbetar med skolor där skolresultaten ligger långt under rikssnittet.

 

Långsiktighet och kontinuitet: Eleverna följer ett unikt, strukturerat och, för dem, gratis program där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin.

Förebilder och identifikation: Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som som ofta kommer från målgruppen själva; positiva förebilder som kan skapa identifikation.

 

Kvalitet och resultat: Vi fokuserar på små grupper om fem elever per läxhjälpare där resultat mäts över tid – sedan 2007 har tusentals elever klarat skolan med vår hjälp.


 

Läs om Vårt projekt: Digital läxhjälp till glesbygden