Läxhjälpens resultat 18/19

Här kommer årets resultat för Läxhjälpens elever kontra de elever som går på våra samarbetsskolor men som inte går på Läxhjälpen. Alla av Läxhjälpens elever har gått på Läxhjälpen minst en termin, eller 6 månader. De fullständiga resultaten inklusive elevutvärderingar och andra betygsresultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen som släpps 15 oktober.

LÄNK TILL RESULTAT