Läxhjälpens elever i Biskopsgården drog storpublik i Almedalen

Tisdagen den 30/6 höll Läxhjälpen ett välbesökt och mycket uppskattat seminarium i i Almedalen “Välkommen till Biskopsgården”. I ett fullsatt Joda bar & kök ställde våra modiga elever, på direktlänk från Biskopsgården, frågor till utbildningsminister Gustav Fridolin om hans lösningar för att skapa en mer jämlik skola.
biskopsgården - 2015-07-01

Alexandra Pascalidou, moderator och styrelseledamot i Läxhjälpen, inledde med att berätta kort om sin egen uppväxt i Rinkeby, om den utbredda segregationen som växt sig större idag, och hur viktigt det är att ha någon som ser varje barns potential och uppmuntrar storslagna drömmar. Därefter var det dags att ge plats åt seminariets huvudpersoner, vår panel i Biskopsgården!

Läxhjälpen gav stöd och motivation

Eleverna Fatmah, Alpay, Belma och Ulrich delade på ett personligt sätt med sig av sina berättelser för utbildningsministern och publiken. En gemensam nämnare för alla fyra var att de haft problem att nå målen i flera skolämnen, och haft låg motivation och dåligt självförtroende i skolan. Genom Läxhjälpen fick de möta engagerade läxhjälpare som såg dem, hade förväntningar och hjälpte till med studier och målsättningar. Idag har de alla höjt sina betyg rejält, några i alla ämnen, genom hårt arbete på Läxhjälpen och i skolan.

– På Läxhjälpen får jag den hjälp jag behöver. Och när jag inte har läxhjälp kan jag höra av mig till min läxhjälpare på facebook eller sms och fråga, så jag har alltid bra stöd, berättade Fatmah, som nu drömmer om att bli socionom.
panelen - 2015-07-01

Frågorna till ministern handlade främst om problem i den egna skolan, och hur de ska lösas.

– På min skola hade vi två nya lärare i svenska på två veckor, och vi började med nya saker hela tiden. Det var jättesvårt att hänga med. Lärarna slutar mitt i terminen, och vi har också haft 18 rektorer på 18 år. Vad ska du göra åt det? frågade Alpay, från Gårdstensskolan i Angered.

Utbildningsministern svarade att det måste löna sig att vara lärare där det behövs som mest. Idag är det många nyutexaminerade lärare som söker sig till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, men det behövs också incitament för erfarna lärare att göra detsamma.

Läxhjälpsjobbet – en möjlighet att göra skillnad

I panelen fanns även läxhjälparna Muhamed Faraj och Sara Söderstjerna, som berättade om de enorma behov som finns av extra stöd i ämnen som svenska och matte, men också av att ha en ung vuxen mentor som kan dela med sig av sina egna erfarenheter i och utanför skolan. Muhamed, som själv gått i Gårdstensskolan där han jobbar som läxhjälpare, berättade hur 13 av 15 niondeklassare som gick på Läxhjälpen saknade gymnasiebehörighet en termin innan de skulle sluta nian. På Läxhjälpen jobbade de hårt för att nå behörighet, och många lyckades, men han skickade med en uppmaning till ministern att han måste hitta lösningar för att det inte ska behöva vara så. Sara, som själv gått i en skola med få problem, berättade att läxhjälpsjobbet gick från att vara ett extraknäck till en viktig del i av hennes liv när hon insåg vilka olika förutsättningar barn i Sverige får redan i skolåren, Läxhjälpsjobbet ger en möjlighet att göra skillnad. Hon efterfrågade ett större engagemang från hela samhället att engagera sig för att bryta segregationen och ge alla barn en god start i livet, oavsett var man växer upp.
2015-07-01

Goda råd från Läxhjälpens expertpanel

Utbldningsministern berättade om det pågående arbetet som nu sker i Skolkommissionen, som de kommande åren ska analysera orsakerna bakom de fallande skolresultaten och ökad ojämlikhet i skolan, och komma med förslag på åtgärder.  Men om Skolkommissionen inte kan ge alla svar så fick Gustav Fridolin med sig flera kloka råd från elevpanelen, som berättade vad de skulle göra om de var utbildningsminister.

“Jag skulle se till att det var mindre klasser, i min klass är vi 29-30 elever och läraren hinner inte hjälpa alla.”
– Ulrich

“Jag skulle se till att det var mer blandat, att inte alla med utländsk bakgrund och nyanlända hamnar i samma skola och klass. Och så skulle jag göra så att alla elever fick gå på Stiftelsen Läxhjälpens läxhjälp.”
– Fatmah

“Jag skulle ordna så att inte lärarna slutade mitt i terminen.”
– Alpay

” Jag skulle bestämma att det inte skulle vara så mycket vikarier, vi vill ha utbildade lärare.”
– Belma

Slutligen lovade Gustav Fridolin att besöka Biskopsgården och Läxhjälpen i höst, för att med egna ögon ta del av elevernas och läxhjälparnas viktiga arbete.

Tack!

Stort tack till alla som kom och lyssnade, hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter på seminariet. Och stort tack till Samsung Sverige, Garbergs_project, Bostadsbolaget och Mediatec som med idéer, resurser och engagemang möjliggjorde eventet!