Läxhjälpen x riksdagen = strukturell skillnad här och nu

Tillsammans med riksdagsledamöterna Roza Güclü Hedin (S) och Fredrik Christensen (C) kunde Läxhjälpen bjuda in till ett riksdagsseminarium i morse. På plats fanns representanter från utbildningsutskottet och från flera olika partier. Reaktionerna på vårt arbete och våra resultat var överväldigande positiva och diskussionerna gick varma om allt från varför näringslivet satsar på oss till hur man kan vidareutveckla och expandera verksamheten.

Stort tack till våra fina partners Reza Yazdi, hållbarhetschef på Rikshem, och Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer på Samsung Electronics Nordic AB för fina presentationer om vårt samarbete.

Från höger: Roza Güclü Hedin (S), Maria Arneng (generalsekreterare Läxhjälpen), Reza Yazdi (hållbarhetschef Rikshem), Mona Nechma (regionansvarig Stockholm/Södertälje/Västerås, Läxhjälpen), Fredrik Christensen (C), Ida Drougge (M), Elin Wallberg (Samsung) och Henrik Szabo (verksamhetsutvecklare, Läxhjälpen).